skip to Main Content

UPDATE PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN

Met veel inspanning van het bestuur en de commissies van de diverse disciplines is het ‘Protocol Verantwoord Sporten‘ (oftewel, het Corona-Protocol) volledig aangepast. Voor iedereen is het belangrijk om kennis te nemen van de inhoud, om zo met z’n allen te zorgen voor een veilige en gezonde (sport-)omgeving.

Het document is hieronder in te zien:
Protocol Verantwoord Sporten

Back To Top