skip to Main Content

De waterpolowedstrijden staan onder begeleiding van enthousiaste scheidsrechters. Bij alle thuiswedstrijden is er ook een jury nodig. We verwachten dat elk spelend lid vanaf de B leeftijd een W-tje heeft en bij de jeugd die competitie speelt dat minimaal 1 van de ouders deze bevoegdheid heeft of gaat halen. In het schema zijn de teams verantwoordelijk voor het invullen van de jurytafel, graag horen we van de aanvoerders van elk team wie er een W hebben via onderstaand mailadres!

De aankomende W-cursus is in het VijfMeibad op de woensdagen 12 en 26 september en 10 oktober. Examendatum is woensdag 17 oktober. Alle dagen vanaf 1945 uur inloop en start om 20.00 uur.  Graag van tevoren opgeven via jury@zvl-1886.nl met naam en welk team (of in welk team uw kind speelt).

Hierbij het juryrooster voor komend seizoen.

Back To Top