Skip to content

De afdeling ZVL-1886 triathlon wordt momenteel geleid door een bestuur van vijf mensen. Dit bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor al het reilen en zeilen binnen ZVL-1886 afdeling triathlon en werkt daarin samen met de technische staf en een aantal specifieke commissies. Het bestuur draagt verantwoordelijkheid af aan het overkoepelende bestuur van ZVL-1886, waarin ook waterpolo, wedstrijdzwemmen en leszwemmen zijn vertegenwoordigd.

Bestuur

Rutger Bults
Voorzitter
vz-triathlon@zvl-1886.nl

Rutger is sinds 2019 lid van ZVL-1886; naast triathlon ook fanatiek crosser en MTBer. Je kunt Rutger benaderen met allerhande vragen over onze vereniging.

Edwin van Leeuwen
Penningmeester
penningmeester-triathlon@zvl-1886.nl.

Jorran Klaassens
Secretaris
triathlon@zvl-1886.nl

Laura Kuiper
Algemene & Trainerszaken
commissaris-triathlon@zvl-1886.nl

Laura Kuiper is sinds 2018 lid bij de triahtlonafdeling van ZVL-1886. Naast het bestuur is Laura ook actief in het tweede divisie team bij de dames.

Technische staf

De technische staf bestaat uit een hoofdtrainer en een aantal leden die zijn opgeleid tot trainer. De technische staf bepaald de invulling van de trainingen en voert daarover regelmatig overleg.

Mocht je als lid zelf geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de trainersopleiding van de NTB, kan dit door de club gefaciliteerd worden. Dat betekent dat de club een bijdrage doet om de kosten te dekken en je een plek biedt om trainingen te geven. Voor meer informatie, neem daarvoor contact op met Laura.

Harco Schaafsma

André Schaap

Danny van Dam

Ingmar Kooman

Jeroen Fakkeldij

Jeroen Veldhuis

Peter Harteveld

Hanjo Hoogendoorn

Emiel van Engelen

Commissies

ZVL-1886 triathlon heeft verschillende commissies die zich bezighouden met specifieke onderdelen van de vereniging. Mocht je interesse hebben om lid te worden van een commissie en een bijdrage te leveren, neem dan contact op.

Back To Top