skip to Main Content

FEEDBACKRESULTATEN KLEDING

Beste leden, Hierbij willen we de leden die het feedbackformulier ingevuld hebben, bedanken voor de genomen moeite. We hebben alle reacties afgelopen week met de leverancier besproken. Zij neemt de feedback serieus en heeft aangegeven graag mee te werken om…

Lees verder
Back To Top