skip to Main Content

FEEDBACKRESULTATEN KLEDING

Beste leden, Hierbij willen we de leden die het feedbackformulier ingevuld hebben, bedanken voor de genomen moeite. We hebben alle reacties afgelopen week met de leverancier besproken. Zij neemt de feedback serieus en heeft aangegeven graag mee te werken om…

Lees verder

NIEUWSBRIEF 6

De zesde nieuwsbrief van het bestuur is uit. In deze versie een overzicht van de zaken die tijdens de ALV van 2 december j.l. zijn besproken. Tevens veel info over de aanstaande 2019 Albert Spijker Memorial 100x100, de sponsormogelijkheid voor…

Lees verder
Back To Top