skip to Main Content
 Lidmaatschap tot 16 jaarLidmaatschap vanaf 16 jaar
recreatief
1x per week zwemmen
€25.00 per maand (11 maanden per jaar)€25.00 per maand (11 maanden per jaar)
wedstrijd
2 of meer x per week zwemmen
€25.00 per maand€31.00 per maand
borstcrawlles i.c.m. triathlon droogtrainingen€25.00 per maand (11 maanden per jaar)€25.00 per maand (11 maanden per jaar)
droogleden (zonder zwemmen)€7.50 per maand
inschrijfgeld (eenmalig)€12.50€12.50

Deze contributie is exclusief de eventuele kosten voor een NTB-licentie.
Heb je vragen over de contributie, mail ons dan op ledenadministratie@zvl-1886.nl

Algemene voorwaarden

– automatische incasso, maandelijks achteraf
– de inschrijving/uitschrijving van lidmaatschap verloopt altijd via de ledenadministratie
– niet betalen of deblokkering van de incasso leidt tot onmiddellijke stopzetting deelname activiteit vereniging
– het lidmaatschap wordt beëindigd de maand volgend op de datum van opzegging
– bij ziekte na twee maanden stopzetting van contributie, geen bondsgeld, mét verzoek via de discipline

Daar waar onduidelijkheid is, neemt het bestuur een beslissing.

Back To Top