Skip to content

Lidmaatschap

Je bent van harte welkom bij de club!
Wij werken met een kwartaallidmaatschap. Dat betekent dat je op vier momenten in het jaar in kunt stromen. Instroommomenten zijn:
– Per 1 januari
– Per 1 april
– Per 1 juli
– Per 1 oktober

Heb je interesse om per het volgende kwartaal lid te worden? Stuur dan een email naar triathlon@zvl-1886.nl

Het lidmaatschap van ZVL-1886 triathlon is opgebouwd op basis van het aantal zwemtrainingen die je gedurende de week wil bijwonen. In de winter vinden deze zwemtrainingen plaats in De Zijl en in de zomer in buitenbad De Vliet. De lidmaatschapskosten voor zwemmen liggen hoger in verband met de huurkosten voor het zwembad. Onder droogtrainingen verstaan we de baantraining bij Leiden Atletiek op woensdagavond (zowel zomer als winter), de looptrainingen in de duinen op wisselende locaties (voornamelijk in de winter), de open water zwemtrainingen (zomer), de fietstrainingen op de Bult (zomer), en alle andere ad-hoc trainingsactiviteiten.

Nieuwe leden die nog weinig ervaring hebben met zwemmen kunnen een aantal keren per jaar aansluiten bij de borstcrawl groep (afhankelijk van beschikbaarheid). Vanuit die groep stroom je dan na een aantal maanden automatisch door naar de reguliere zwemtrainingen. Als borstcrawllid ben je welkom op alle droogtrainingen, maar kun je geen reguliere zwemtrainingen volgen. Voor meer informatie, zie het trainingsrooster.

Lidmaatschap tot 16 jaarLidmaatschap vanaf 16 jaar
1x per week zwemmen€78.- per kwartaal
(3e kwartaal €26.- korting)
€78.- per kwartaal
(3e kwartaal €26.- korting)
2x of meer x per week zwemmen€78.- per kwartaal€96.75 per kwartaal
borstcrawlles i.c.m. droogtrainingen zonder reguliere zwemtrainingen€90.- per kwartaal
€90.- per kwartaal
drooglidmaatschap €22.50 per kwartaal
inschrijfgeld (eenmalig)€12.50€12.50

Deze contributie is exclusief de eventuele kosten voor een NTB-licentie.
Heb je vragen over de contributie, mail dan de ledenadministratie op ledenadministratie@zvl-1886.nl of de secretaris van de triathlonafdeling op triathlon@zvl-1886.nl.

Algemene voorwaarden

– automatische incasso, per kwartaal vooraf
– de inschrijving/uitschrijving van lidmaatschap verloopt altijd via de ledenadministratie, geef jouw uitschrijving altijd door bij opzeggingen@zvl-1886.nl en jouw discipline
– niet betalen of deblokkering van de incasso zonder geldige rede leidt tot onmiddellijke stopzetting/deelname aan activiteiten bij de vereniging
– het lidmaatschap wordt beëindigd de maand volgend op de datum van opzegging
– bij ziektes, blessures en andere gegronde redenen tot pauze van het lidmaatschap; na twee maanden stopzetting van contributie, zolang dit aanhoudt geen bondsgeld, mét verzoek via de discipline

Daar waar onduidelijkheid is, neemt het bestuur een beslissing.

Back To Top