skip to Main Content
 Lidmaatschap tot 12 jaar Lidmaatschap vanaf 12 jaar Lidmaatschap master vanaf 20 jaar
zwemtraining €31.50 per maand€34.50 per maand
bondsbijdrage KNZB€20.00 per jaar€56.00 per jaar€56.00 per jaar
recreant (training maandagmiddag)€25.00 per maand (11 maanden)€25.00 per maand (11 maanden)
inschrijfgeld (eenmalig)€12.50€12.50€12.50
master 1x training per week€25.00 per maand (11 maanden)
master 2x of meer trainingen per week€31.00 per maand
master 2x of meer trainingen per week + wedstrijden€34.50 per maand (+bondsbijdrage)
master - Aquamania€120.00 per jaar
trimzwemmen€235.00 per jaar
G-sport €175,00 per jaar

Heb je vragen over de contributie, mail ons dan op ledenadministratie@zvl-1886.nl

Algemene voorwaarden

– automatische incasso, maandelijks achteraf
– de inschrijving/uitschrijving van lidmaatschap verloopt altijd via de ledenadministratie
– niet betalen of deblokkering van de incasso leidt tot onmiddellijke stopzetting deelname activiteit vereniging
– het lidmaatschap wordt beëindigd de maand volgend op de datum van opzegging
– bij ziekte na twee maanden stopzetting van contributie, geen bondsgeld, mét verzoek via de discipline

Daar waar onduidelijkheid is, neemt het bestuur een beslissing.

Jeugdsportfonds

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch te kunnen sporten.

Wil je kind op sport maar heb je geen geld om de contributie te betalen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

 

Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kun je terecht op de site van het Jeugd Sport Fonds.

Back To Top