skip to Main Content

Sporten doe je samen!

Alle kinderen hebben recht op een veilige sportomgeving. Als vereniging staan wij hiervoor en willen wij er alles aan doen om een dergelijke veilige omgeving binnen onze club te creëren. Pesten kunnen wij als vereniging niet tolereren. Pesten is niet hetzelfde als plagen. Plagen wordt pesten wanneer het niet ophoudt ondanks dat een kind aangeeft dat het genoeg is geweest. Pesten leidt er toe dat kinderen met tegenzin naar hun sportvereniging gaan of zelfs stoppen met hun sport.

Op het moment dat bij het bestuur of bij de vertrouwenspersoon een melding binnenkomt van pestgedrag, zal het bestuur in samenspraak met de vertrouwenspersoon alle partijen willen horen om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Ouders worden hierbij vanzelfsprekend ook uitgenodigd. Wanneer vast komt te staan dat er sprake is van niet toelaatbaar pestgedrag, zal dit leiden tot een waarschuwing. Wanneer er sprake is van een zeer ernstig incident of een tweede melding kan dit leiden tot het stopzetten van het lidmaatschap. Naast de reguliere trainingen en wedstrijden, vinden wij het als vereniging ontzettend leuk om voor onze jeugdleden andere activiteiten te organiseren. Tijdens deze activiteiten gaan vaak trainers en coaches mee als begeleiders. Het is ondoenlijk om tijdens deze activiteiten altijd zicht te houden op alle kinderen. Kinderen waarvan trainers en of coaches weten dat zij pestgedrag vertonen, kunnen worden uitgesloten van deze activiteiten, om de veiligheid van andere kinderen te kunnen waarborgen.

Wij hopen dat we op deze wijze een bijdrage kunnen leveren aan een veilig sportklimaat. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen; we hebben hier de ouders hard bij nodig. Wij hopen dan ook dat jullie het onderwerp pesten met jullie kinderen willen bespreken en de gevolgen van pesten tijdens het sporten willen aangeven.

Bij vragen over pesten of voor het doen van meldingen over pesten kunt u terecht bij het bestuur en de vertrouwenspersonen Daniëlle Bavelaar en Freek Sarink via de mail op vertrouwenspersoon@zvl-1886.nl of via het contactformulier (onderwerp ‘vertrouwenspersoon’).

Het pestprotocol wordt momenteel vernieuwd; op de komende ALV van 17 december staat het nieuwe pestprotocol op de agenda en zal daar vastgesteld worden.

Back To Top