skip to Main Content

Sporten doe je samen!

In het pestprotocol hebben we vastgelegd wat we doen om pesten te voorkomen, hoe we pesten signaleren, hoe we handelen als pesten voorkomt en wat slachtoffers dienen te doen als er zich ongewenste situaties voordoen.

Back To Top