Skip to content

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Aangezien wij als vereniging met persoonsgegevens werken, heeft dat ook consequenties voor ons.

We hebben een privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u via deze link lezen.

Met de oprichting van de nieuwe vereniging zijn er nog veel zaken die we aan het regelen zijn. Zo zullen we in het kader van de AVG ook ons foto- en filmbeleid aanpassen. Voor het publiceren van foto’s geldt bijvoorbeeld dat we hiervoor toestemming moeten vragen en voor foto’s van minderjarigen zullen ouder(s) of voogd toestemming moeten geven. We komen hier in de loop van het seizoen op terug.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet conform de wetgeving is, maar tot die tijd zullen wij toch foto’s op de site zetten. Mocht je bezwaar hebben tegen plaatsing van een foto van jezelf, je zoon of dochter, dan vragen we je ons te mailen op privacy@zvl‑1886.nl of een bericht te versturen via het contactformulier (onderwerp ‘privacy’). De foto (of foto’s) worden dan zo snel mogelijk verwijderd.

Back To Top