Skip to content

ZVL-1886 biedt binnen iedere discipline verschillende lidmaatschapsvormen. Zo kan een lidmaatschap met of zonder bondslicentie afgesloten worden of kan een kind één of twee keer per week zwemles volgen. De verschillende vormen vind je uitgewerkt per discipline via onderstaande buttons.

Algemene voorwaarden

– automatische incasso; inning per kwartaal aan het eind van de eerste maand van het kwartaal.
– de inschrijving/uitschrijving van lidmaatschap verloopt altijd via de ledenadministratie, geef jouw uitschrijving altijd door het sturen van een e-mail naar opzeggingen@zvl-1886.nl en jouw discipline.
– niet betalen of deblokkering van de incasso zonder geldige reden leidt tot stopzetting/deelname aan activiteiten bij de vereniging per einde van dat kwartaal.
– het lidmaatschap wordt beëindigd in het kwartaal van opzegging.
– bij ziektes, blessures en andere gegronde redenen tot pauze van het lidmaatschap; na twee maanden stopzetting van contributie, zolang dit aanhoudt geen bondsgeld, mét verzoek via de discipline.
– voor alle wijzigingen inzake je lidmaatschap geldt: meld het zowel bij jouw discipline als bij de ledenadministratie.

 

Daar waar onduidelijkheid is, neemt het bestuur een beslissing.

Jeugdsportfonds

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om te sporten, ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch te kunnen sporten.

Wil je kind op sport maar heb je geen geld om de contributie te betalen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

 

Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kun je terecht op de site van het Jeugd Sport Fonds.

Back To Top