skip to Main Content

ZVL-1886 JAARVERSLAG 2019

Voor de eerste keer sinds de fusie van ZVL-1886 heeft het bestuur een jaarverslag uitgebracht.

In dit jaarverslag worden de voor de club belangrijke zaken beschreven zoals de nieuwe organisatiestructuur, financiële resultaten, veilig sportklimaat, de uitvoering van het fusieplan en samenwerking met Top Waterpolo Leiden.

Uiteraard komt ook de verenigingskleding aan bod, evenals een samenvatting van de activiteiten en resultaten van de 4 disciplines, Spieren voor Spieren en de (mede) door ZVL-1886 georganiseerde grotere evenementen.

Je kunt het jaarverslag over 2019 lezen op de jaarverslag-pagina op onze website of lees ‘m direct hier: Jaarverslag 2019.

Back To Top