skip to Main Content

ZVL-1886 EN SUPERSPETTERS

Helaas heeft het bestuur van ZVL-1886 moeten beslissen te stoppen met SuperSpetters.

We zullen dit uiteraard in kleine stappen geleidelijk uitfaseren. Op korte termijn (22 september is de laatste les) stoppen we met de lessen SuperSpetters op de dinsdagmiddag in zwembad De Zijl. De zwemlessen op donderdag en zaterdag gaan gewoon door. In het vierde kwartaal (waarschijnlijk rond eind november) hebben we dan weer feestelijk diplomazwemmen voor onze huidige SuperSpetters. Alle SuperSpetters die eind november al in het diepe bad leszwemmen (dus in bad 5-7) zullen daarna in 2021 gewoon kunnen afzwemmen voor hun SuperSpetters diploma.

Alle SuperSpetters die eind november nog in het ondiepe bad leszwemmen (dus in bad 1-4) stappen dan over op de ABC methode, en deze kinderen zullen dus hun ABC diploma’s gaan halen. Dit biedt ons meer flexibiliteit om te schuiven in onze planning als lesgevers onverhoopt een keer niet niet
kunnen op bepaalde tijdstippen. De kinderen zullen er nauwelijks iets van merken, want ze leren nog steeds prima zwemmen!

Alle betreffende ouders zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Mocht u vragen hebben of wilt u overleggen welk nieuw uur uw voorkeur heeft, neem dan contact op met Monique Chaudron en/of Tilly Schrama: zwemlesinfo@zvl-1886.nl

Back To Top