Ga naar hoofdinhoud

NAJAARS ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

Uitnodiging voor najaars ALV 28 november 2022 / ZVL-1886

Op maandag 28 november om 20.00 uur vindt de najaars-ALV plaats in ons clubhuis De Waterkeet. Op de agenda staat ondermeer de begroting en contributievoorstel voor 2023. Zie hieronder voor de complete agenda en de stukken.

Datum: maandag 28 november 2022 / ZVL-1886
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Clubhuis De Waterkeet

Agenda ALV 2022 ZVL-1886

 1. Welkom en vaststellen agenda
 2. Mededelingen 
 3. Bijzondere mededelingen
 4. Notulen ALV dd 12-04-2022
 5. Begroting 2023 – toelichting door penningmeester
  Conceptbegroting is op te vragen bij financien@zvl-1886.nl
 6. Contributievoorstel 2023
  Zie bijlage “Contributievoorstel ZVL-1886 voor 2023” (verhoging alle contributies met ca 4%)
 7. Bestuurssamenstelling
  Voorstel tot herbenoeming Lex Backer als secretaris van het bestuur
 8. Toelichting op actualiteiten vanuit het bestuur
 9. Wat Verder Ter Tafel Komt
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting vergadering (21.00 uur)

Bijlagen beschikbaar via website (in de loop van de komende dagen komen onderstaande documenten beschikbaar)

Back To Top