skip to Main Content
IN MEMORIAM: JAN STAM

IN MEMORIAM: JAN STAM

Zaterdag 11 april is Jan Stam overleden.

Jan was het op twee na oudste lid van onze vereniging en is 81 jaar geworden. Hij is van 1973 tot 1986 penningmeester van LZ1886 geweest. Jan heeft in die periode de fusie van de Leidse zwemverenigingen LZC en de Steutelstad tot een succes gemaakt. In 1971 fuseerden beide verenigingen en vanaf 1973 werd het tijdelijke overgangsbestuur vervangen door een nieuw bestuur van LZ1886. In dat bestuur vervulde Jan dertien jaar lang de rol van penningmeester.

Jan was en deed nog veel meer. In het dagelijks leven heeft hij een eigen weg- en waterbouw bouw bedrijf in Voorschoten opgezet en heel veel opdrachten in de regio uitgevoerd. Binnen de vereniging was Jan een no-nonsens man die enorm veel heeft betekent. Eerst voor LZC en later voor LZ1886. Jan was behalve penningmeester, ook actief sporter, teambegeleider en chauffeur van de naar de hoofdklasse gepromoveerde heren selectie. Met zijn grote Amerikaanse slee was hij vaste vervoerder en zijn woonhuis was vaak vervangend clubhuis (LZ1886 beschikte in de periode nog niet over een eigen clubhuis)

Na zijn 13 jarig bestuurslidmaatschap is Jan jarenlang ook penningmeester geweest van de Stichting zwemonderricht Leiden (Stizol). Deze stichting heeft met hulp van vele vrijwilligers duizenden kinderen in Leiden en omstreken zwemlessen gegeven zodat zij hun zwemdiploma’s konden behalen. De stichting was zeer belangrijk voor de continuïteit van de vereniging en een bron van nieuwe leden.

Jan is vanaf het begin van de jaren zeventig niet zonder een functie binnen de club geweest. We zijn hem zeer dankbaar voor wat hij voor de vereniging heeft betekent en zullen zijn markante persoonlijkheid zeker missen.

Wij wensen zijn vrouw Carole en de hele familie sterkte met het verlies van Jan.

Namens het bestuur
Lex Backer, Michel van Ruiten en Caspar Boendermaker

1986 Bestuur LZ1886
Jan Stam, Hans van der Zeeuw, Eduard Klasen
Rinke de Jong (voorzitter), Carole Stam, Dirk Kloos

Back To Top