skip to Main Content
DIPLOMAREGEN BIJ ZVL-1886

DIPLOMAREGEN BIJ ZVL-1886

Eind maart begint de lente. Toch was er donderdag 21 maart, zaterdag 23 maart en zondag 24 maart sprake van een ware diploma-regen.

Donderdag waren het 25 kinderen die hun Super Spetters diploma konden ophalen voor de volle tribunes in zwembad De Zijl. Zaterdagochtend in het Vijf Mei bad verdienden 19 kinderen hun C-diploma. Ze moesten onder andere 100 meter met kleding aan zwemmen. Een knappe prestatie! Zondag waren het 28 kinderen die trots hun A-diploma ophaalden, 27 kinderen die hun B-diploma ophaalden en opnieuw 16 kinderen die met een C-diploma naar gingen. 

Volle tribunes met ouders die hun kinderen met goed gevolg aan de eisen van het zwemdiploma zagen voldoen. Iedereen geslaagd. Dat betekende 115 blije kinderen, honderden trotse ouders en familieleden en een groot compliment voor het vrijwilligersteam die de zwem-ABC lessen en de Superspetters lessen verzorgen in het Vijf Meibad en in zwembad De Zijl. Volgende week gaan er nog 40 andere kinderen ook voor hun A en B-diploma het water in. We wensen hen vast veel plezier en succes!


Back To Top