Ga naar hoofdinhoud

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op dinsdag 15 december 2020 zal de Algemene LedenVergadering (ALV) 2020 van ZVL-1886 plaatsvinden..

Als gevolg van de corona-maatregelen zijn er in het clubhuis slechts een zeer beperkt aantal zitplekken beschikbaar. De ALV wordt daarom via Microsoft Teams georganiseerd. Het is noodzakelijk u tevoren per e-mail aan te melden voor deelname aan de ALV via Microsoft Teams via bestuur@zvl-1886.nl. De link wordt dan per e-mail toegestuurd, tezamen met een korte toelichting.

 1. Welkom en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV dd. 28 september 2020
 4. Begroting 2021
 5. Contributie voorstel 2021
 6. Bestuur mutaties:
  • Kandidaat bestuurslid algemeen (tevens voorzitter Leidse Zwemschool): Femke Hameetman / tot dec 2023
  • Aftredend: Jan Willem Fakkel / bestuurslid algemeen (tevens voorzitter commissie leszwemmen / Leidse Zwemschool)
 7. Toelichting op actualiteiten vanuit het bestuur
 8. Wat Verder Ter Tafel Komt
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting vergadering (21.00 uur)

Hieronder vindt u de diverse bijlagen behorende bij deze ALV.

Bijlagen beschikbaar via website

Back To Top