skip to Main Content
IN MEMORIAM: WIM DEN HARTOG

IN MEMORIAM: WIM DEN HARTOG

Dinsdagochtend 28 april in alle vroegte is Wim den Hartog overleden.

Bij het bericht van het overlijden van de erevoorzitter van ZVL-1886 Wim den Hartog komen de vele herinneringen van de jaren zestig en zeventig naar boven. Bijvoorbeeld de door hem vele malen gebruikte aan president Kennedy gelieerde uitspraak, dat je je niet moet afvragen wat de vereniging voor je kan doen maar dat je je moet afvragen wat je voor de vereniging kan doen. Met die instelling werd de jonge Wim den Hartog al heel snel betrokken bij het verenigingswerk van de zwem- en waterpolovereniging de Zijl. Dat leidde er toe, dat hij in de jaren zestig het penningmeesterschap op zich nam en de financiën van de vereniging op orde bracht en de inning van de contributies reorganiseerde. Medio de jaren zestig werd hij benoemd tot voorzitter. De start van een voor de vereniging heel succesvolle periode. Mede door het beschikbaar komen van het zweminstructiebad aan de Zweilandlaan werd het gehele elementaire zwemonderricht hernieuwd opgezet en konden de trainingsfaciliteiten voor de sport een impuls krijgen. Met name de waterpoloselectie kreeg meer faciliteiten. Dat is de basis geweest voor de groei van de waterpoloteams van een marginale tweede klasser tot de huidige topteams in de eredivisies. Tevens werd er een clubhuis voor de vereniging gerealiseerd in een van de gebouwen van de toenmalige Sportstichting aan de Groenesteeg.

Het was Wim den Hartog in die periode al heel snel duidelijk, dat de zwemsport in Leiden een verder impuls nodig had om het prestatieniveau van zowel het zwemmen als het waterpolo te verhogen. Dat was in zijn ogen niet alleen van belang voor de topteams maar ook de gehele breedtesport.  Samen met de toenmalige voorzitter van de Leidsche Golfbrekers, de heer Jacques Plouvier senior, bracht Wim in 1971 de fusie tot de Zijl-LGB tot stand. Hij werd benoemd tot voorzitter van de gefuseerde vereniging en heeft zich ingezet voor verdere groei van de zwemsport in Leiden. Bij zijn afscheid als voorzitter is hij benoemd tot ere-voorzitter. Ook daarna is Wim den Hartog altijd betrokken gebleven bij de vereniging. Hij was enthousiast voor de samenwerking van de dameswaterpoloteams van LZ1886, Vivax en de Zijl-LGB in ZVL en daarna voor de onlangs gerealiseerde fusie van LZ1886 en de Zijl-LGB in ZVL-1886. Hij is altijd een voorbeeld geweest om na te blijven denken over de toekomst en dat je daarbij over je eigen schaduw moet kunnen springen om de vooruitgang te kunnen realiseren in het belang van de totale sport.

Wij wensen zijn vrouw en de hele familie sterkte met het verlies van Wim.

Namens het bestuur,
Lex Backer, Michel van Ruiten en Caspar Boendermaker

In de rouwkaart vindt u een verwijzing naar de livestream van de uitvaart.

Back To Top