Skip to content

NAJAARS ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023

Uitnodiging voor najaars ALV 21 november 2023 / ZVL-1886

Op dinsdag 21 november om 20.00 uur vindt de najaars-ALV plaats in de verenigingsruimte op de eerste etage van Combibad De Vliet. De vergadering start om 20.00 uur. Naast de begroting voor 2024 staan ook diverse actualiteiten op de agenda en kunnen alle leden vragen kwijt aan het bestuur.

Datum: dinsdag 21 november 2023 / ZVL-1886
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Verenigingsruimte, 1e etage Combibad De Vliet

Agenda ALV 2023 ZVL-1886

 1. Welkom en vaststellen agenda
 2. Mededelingen 
 3. Bijzondere mededelingen
 4. Notulen ALV dd 17-04-2023
 5. Begroting 2024 – toelichting door penningmeester
  Conceptbegroting is op te vragen bij financien@zvl-1886.nl
 6. Contributievoorstel 2024
  Zie bijlage “Contributievoorstel ZVL-1886 voor 2024” (verhoging alleen contributie leszwemmen, andere contributies blijven gelijk)
 7. Bestuurssamenstelling en mutaties
  Zie bijlage
  — aftredend: Gerard van Gent / aantredend Jacob Spijker / voorzitter discipline waterpolo
 8. Toelichting op actualiteiten vanuit het bestuur
 9. Wat Verder Ter Tafel Komt
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting vergadering (21.00 uur)

Bijlagen beschikbaar via website

Back To Top