skip to Main Content

Het VTV – officieel de Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten – biedt aan mensen met een verstandelijke beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten. Er worden activiteiten geboden die aansluiten bij de behoeften en wensen van de deelnemers. Het aanbod wordt in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers gerealiseerd. Daarnaast wordt gewerkt aan mogelijkheden tot integratie in de samenleving, om mensen met een beperking ‘erbij’ te laten horen en volwaardig deelnemer aan de samenleving te kunnen laten zijn.

 

In samenwerking met ZVL-1886 biedt VTV het G-waterpolo en G-zwemmen. Deelnemers trainen wekelijks op de maandagavond in het Vijf Meibad. Inschrijven loopt vooralsnog via VTV. Meer informatie over de contributie is terug te vinden op deze pagina.

Back To Top