Skip to content

Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen zijn gedragingen die de vereniging niet tolereert. Voor ZVL-1886 zijn respect, integriteit, veiligheid en sportief gedrag uiterst belangrijk. Ondanks goede afspraken kunnen er soms dingen gebeuren waar je met iemand in vertrouwen over wilt praten. Daarom heeft ZVL-1886 twee vertrouwenspersonen. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht voor een luisterend oor, zonder dat er een oordeel wordt geveld. Dergelijke gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon je ondersteunen bij verder te nemen stappen of het doen van aangifte bij de politie. Ook wanneer je wordt beschuldigd van een grensoverschrijdend incident, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon voor ondersteuning. Uiteraard zijn ook deze gesprekken vertrouwelijk.

Binnen ZVL-1886 zijn Daniëlle Wijnolst en Dorien Klaassen onze vertrouwenspersonen. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. Zowel leden als ouders van leden kunnen hen benaderen voor een vertrouwelijk gesprek. Zij kunnen klachten zelf afhandelen, maar ook de weg wijzen naar een goede oplossing. Daniëlle en Dorien zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Je kunt Daniëlle en Dorien bereiken via de mail op vertrouwenspersoon@zvl-1886.nl of via het contactformulier (onderwerp ‘vertrouwenspersoon’).

Back To Top