skip to Main Content

Binnen ZVL-1886 is er door het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld. Daniëlle Bavelaar fungeert als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. Zowel leden als ouders van leden kunnen haar benaderen voor een vertrouwelijk gesprek. Zij kan klachten zelf afhandelen, maar ook de weg wijzen naar een goede oplossing. Daniëlle is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Je kunt Daniëlle bereiken via de mail op vertrouwenspersoon@zvl-1886.nl, via het contactformulier (onderwerp ‘vertrouwenspersoon’) of telefonisch (bij voorkeur ’s avonds) op 06-510 756 76.

Back To Top