skip to Main Content

Binnen ZVL-1886 zijn er door het bestuur twee vertrouwenspersonen aangesteld. Daniëlle Bavelaar en Freek Sarink fungeren als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. Zowel leden als ouders van leden kunnen hen benaderen voor een vertrouwelijk gesprek. Zij kunnen klachten zelf afhandelen, maar ook de weg wijzen naar een goede oplossing. Daniëlle en Freek zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Je kunt Daniëlle en Freek bereiken via de mail op vertrouwenspersoon@zvl-1886.nl of via het contactformulier (onderwerp ‘vertrouwenspersoon’).

Back To Top