skip to Main Content

ZVL-1886 vindt het belangrijk dat haar leden met plezier kunnen sporten en zich in de sport verder kunnen ontwikkelen. Ontspanning, plezier, enthousiasme en veiligheid zijn hierbij belangrijke elementen en voorwaarden. ZVL-1886 is een vereniging om trots op te zijn. Sportieve prestaties, maar ook het warme verenigingsgevoel staan hoog in het vaandel. Ter ondersteuning hiervan hebben we gedragsregels. Met deze gedragsregels wil ZVL-1886 de goede samenwerking en verstandhouding tussen de club, de trainers, coaches, begeleiders, sporters en wedstrijdleiding bevorderen.

Deze gedragsregels zijn terug te vinden in het volgende document: op weg naar een veilig sportklimaat

Pestprotocol

In het pestprotocol leggen we vast wat we doen om pesten te voorkomen, hoe we pesten signaleren, hoe we handelen als pesten voorkomt en wat slachtoffers kunnen doen als er zich alsnog ongewenste situaties voordoen.

Vertrouwenspersoon

Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen zijn gedragingen die de vereniging niet tolereert. Voor ZVL-1886 zijn respect, integriteit, veiligheid en sportief gedrag uiterst belangrijk. Ondanks goede afspraken kunnen er soms dingen gebeuren waar je met iemand in vertrouwen over wilt praten. Daarom heeft ZVL-1886 een vertrouwenspersoon. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht voor een luisterend oor, zonder dat er een oordeel wordt geveld. Dergelijke gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon je ondersteunen bij verder te nemen stappen of het doen van aangifte bij de politie. Ook wanneer je wordt beschuldigd van een grensoverschrijdend incident, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon voor ondersteuning. Uiteraard zijn ook deze gesprekken vertrouwelijk.

Binnen ZVL-1886 is Daniëlle Wijnolst gevraagd als vertrouwenspersoon. Zij fungeert als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. Zowel leden als ouders van leden kunnen haar benaderen voor een vertrouwelijk gesprek. Zij kan klachten zelf afhandelen, maar ook de weg wijzen naar een goede oplossing. Daniëlle is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Je kunt Daniëlle bereiken via de mail op vertrouwenspersoon@zvl-1886.nl of via het contactformulier (onderwerp ‘vertrouwenspersoon’).

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Aangezien wij als vereniging met persoonsgegevens werken, heeft dat ook consequenties voor ons.

We hebben een privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u via deze hier lezen.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet conform de wetgeving is, maar tot die tijd zullen wij toch foto’s op de site zetten. Mocht je bezwaar hebben tegen plaatsing van een foto van jezelf, je zoon of dochter, dan vragen we je ons te mailen op privacy@zvl‑1886.nl of een bericht te versturen via het contactformulier (onderwerp ‘privacy’). De foto (of foto’s) worden dan zo snel mogelijk verwijderd.

Back To Top