skip to Main Content
SAMENWERKING TWL EN ZVL-1886 TETTEROO

SAMENWERKING TWL EN ZVL-1886 TETTEROO

Vrijdag 5 juli 2019 is de samenwerking met Top Waterpolo Leiden (TWL) en ZVL-1886 bekrachtigd door middel van een samenwerkingsovereenkomst. Michel van Ruiten tekende namens het bestuur van ZVL-1886 de overeenkomst waarmee ook de komende jaren sponsorbijdragen voor topwaterpolo binnen ZVL-1886 beschikbaar komen. Het topwaterpoloplan van de waterpolo-commissie van ZVL-1886 kan – met dank aan de sponsors – op die manier bekostigd worden.

Nieuw is dat er, met dank aan de inspanningen van TWL, ook een naamsponsor voor de gehele vereniging is gevonden. Een voor ons vertrouwde naamsponsor: Tetteroo Bouw & Projectontwikking. De sponsorgelden van de naamsponsor komen ten goede aan alle disciplines binnen de vereniging. Bij zwem- en waterpolowedstrijden zal de naam van de naamsponsor aan de verenigingsnaam worden toegevoegd: ZVL-1886 Tetteroo.

Back To Top