Skip to content

Op basis van een aanbesteding is Waterskin als exclusieve leverancier van de ZVL-1886 verenigingskleding geselecteerd. Per 3 juli 2019 zijn de definitieve ontwerpen, prijzen en verkoopvoorwaarden gecommuniceerd met de leden. Het bestuur heeft zich laten bijstaan door een commissie van leden vanuit de drie wedstrijddisciplines. Er is veel inspanning verricht om te komen tot mooie ontwerpen, goede pasvormen, goede materialen en redelijke prijzen.

Alle afspraken rondom kleding zijn vastgelegd binnen het kledingprotocol (versie 5 juli 2019).

Heb je vragen en/of opmerkingen over de kleding? Neem dan contact met ons op via de contactpagina. Selecteer ‘Kleding’ als onderwerp en vul je vragen en/of opmerkingen in.

Back To Top