skip to Main Content

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 ZVL-1886

Op maandag 28 september 2020 zal de Algemene LedenVergadering (ALV) 2020 van ZVL-1886 plaatsvinden.

Als gevolg van de corona-maatregelen zijn er in het clubhuis slechts een zeer beperkt aantal zitplaatsen voor leden beschikbaar. De ALV wordt daarom via Microsoft Teams georganiseerd. Het is noodzakelijk u tevoren per e-mail aan te melden voor deelname aan de ALV via Microsoft Teams via bestuur@zvl-1886.nl. De aanmeldlink wordt dan met een korte toelichting per e-mail toegestuurd.

Hieronder vindt u de diverse bijlagen behorende bij deze ALV.

Bijlagen beschikbaar via website

Back To Top