Skip to content

1e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2024 ZVL-1886

Uitnodiging voor voorjaars ALV 16 april 2024 / ZVL-1886

Op dinsdag 16 april 2024 om 20.00 uur vindt de voorjaars-ALV plaats in De Waterkeet (Paramaribostraat 66a te Leiden). Naast het jaarverslag en het financiële verslag over 2023 staan er bestuursmutaties op de agenda en zal onze technisch directeur Iefke van Belkum een korte toelichting geven op het topwaterpoloplan.

Datum: dinsdag 16 april 2024
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Clubhuis De Waterkeet

Agenda 1e ALV 2024 ZVL-1886

 1. Welkom en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV dd 21-11-2023
 4. Korte toelichting op het jaarverslag 2023 van ZVL-1886 – korte toelichting door de voorzitters van de disciplines
 5. Financieel verslag 2023 – toelichting door penningmeester
  De balans en de winst & verlies rekening zijn op te vragen bij financien@zvl-1886.nl
 6. Samenstelling Bestuur
  Zie bijlage
  • aftredend: Rutger Bults
  • aantredend Edwin van Leeuwen
 7. Aftreden Daniëlle Wijnolst als vertrouwenscontactpersoon
 8. Toelichting op top waterpoloplan door Iefke van Belkum
 9. Selectie goede doel voor komende 3 jaar op basis van recente enquete onder de leden
 10. Korte schets actualiteiten vanuit het bestuur
 11. Ruimte voor vragen vanuit de leden (rondvraag)
 12. Afsluiting vergadering (21.00 uur)

Bijlagen beschikbaar via website (in de loop van de komende dagen komen onderstaande documenten beschikbaar)

Back To Top