Ga naar hoofdinhoud

1e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023 ZVL-1886

Uitnodiging voor ALV 17 april 2023

Op maandag 17 april om 20.00 uur vindt de voorjaars-ALV plaats in clubhuis Vijf Meibad. Op de agenda staan ondermeer het jaarverslag en het financieel verslag over 2022. Ook staat de bestuurssamenstelling op de agenda. Zie hieronder voor de complete agenda en de stukken.

Datum: maandag 17 april 2023
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Clubhuis Vijf Meibad

Agenda ALV 2023 ZVL-1886

 1. Welkom en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV dd. 28-11-2022
 4. Jaarverslag ZVL-1886 over 2022
 5. Financieel verslag 2022
 6. Verslag Kascontrole Commissie
 7. Samenstelling Bestuur
  • Benoeming Rutger Bults als bestuurslid discipline triathlon
  • Vacature / bestuurslid discipline zwemmen
  • Vacature / bestuurslid discipline leszwemmen
  • Bijgevoegd – ter info – is het overzicht van de zittingstermijnen van het huidige bestuur
 8. Toelichting op actualiteiten vanuit het bestuur
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting vergadering (21.00 uur)

Bijlagen beschikbaar via website (in de loop van de komende dagen komen onderstaande documenten beschikbaar)

Back To Top