Skip to content

1e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 ZVL-1886

Uitnodiging voor ALV 12 april 2022

Op dinsdag 12 april om 20.00 uur vindt de voorjaars-ALV plaats in het clubhuis in het Vijf Meibad. Op de agenda staat ondermeer het jaarverslag en het financieel verslag over 2021. Ook staat de bestuurssamenstelling op de agenda. Zie hieronder voor de complete agenda en de stukken.

Datum: dinsdag 12 april 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Clubhuis Vijf Meibad

Agenda ALV 2022 ZVL-1886

 1. Welkom en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV dd 30-11-2021
 4. Jaarverslag ZVL-1886 over 2021
 5. Financieel verslag 2021
 6. Verslag Kascontrole Commissie
 7. Mutaties Bestuur
  • Aantredend: Otto Jansen/bestuurslid discipline zwemmen (2022-2024)
  • Aftredend: Femke Hameetman/bestuurslid discipline leszwemmen
  • Bijgevoegd – ter info – is het overzicht van de zittingstermijnen van het huidige bestuur
 8. Toelichting op actualiteiten vanuit het bestuur
 9. Wat Verder Ter Tafel Komt
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting vergadering (21.00 uur)

Bijlagen beschikbaar via website (in de loop van de komende dagen komen onderstaande documenten beschikbaar)

Back To Top